Thu, 14 January 2016
Sr# SLS No. Name City Picture Marks/Remarks
1 151131 JAWAD AHMED SADWAL KALAN KHARIAN 75
2 160102 WAQAS MEHMOOD MUHAMMAD ABU BAKAR SIDIQUE MOHALLAH, SARAI ALAMGIR 80
3 160101 SAJEELA KANWAL DAR-UL-YAMAN SHARQI SADIQ, CHANAB NAGAR 80
4 151203 MARYAM HUSSAIN CHAPPAR, SARAI ALAMGIR, GUJRAT 80
5 151137 AHSAN JAVED BAGH MOHALLAH , JHELUM 80
6 151127 MUHAMMAD RASHAD QAYUM CHAK BHARAM JHELUM 70