Thu, 24 September 2015
Sr# SLS No. Name City Picture Marks/Remarks
1 150925 RAHIMA NAZARI GHAZNI, AFGHANISTAN 85
2 150802 MARIA EHSAN KHARALA, JHELUM 80
3 150735 FARHAT YASMEEN RANJHA MERA JHELUM 75
4 150906 SANA BASHARAT JHELUM 75